ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ

Παράδειγμα: για 700 γραμμάρια γράψτε "0.7"

Περιγραφή

Ζελεδάκια κόκα-κόλα.Γλυκά στην γεύση.