ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

Παράδειγμα: για 700 γραμμάρια γράψτε "0.7"

Περιγραφή

--