Όροι χρήσης ‘Εν καρπώ’

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι χρήσης καθώς και οι λοιπές πολιτικές και όροι που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα σε όλες τις εκδοχές της (desktop, mobile και/ή λοιπές), οι εφαρμογές, τα εργαλεία και οι επιμέρους υπηρεσίες (συνολικά προσδιοριζόμενες ως ‘Υπηρεσίες’) αποτελούν το σύνολο των όρων και συνθηκών δυνάμει των οποίων η Εν Καρπώ καθιστά σε εσάς εφικτή την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Όλες οι πολτικές μας, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να βρείτε και σε άλλα σημεία στις ιστοσελίδες και εφαρμογές μας, αποτελούν μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας αποδέχεστε χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του παρόντος.

Ο αντισυμβαλλόμενός σας στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι η: Α.ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 ΑΦΜ:082517913 Α’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ:2310239621. Στο εξής, μπορεί να αναφέρεται με το διακριτικό τίτλο «Εν Καρπώ» ή ‘εμείς΄ή ‘μαζί μας’.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν όρους που καθορίζουν πώς τυχόν αξιώσεις που θα έχουμε ανάμεσά μας θα διευθετούνται.

 1. Σχετικά με την Εν Καρπώ

Η Εν Καρπώ είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτό. Διατηρούμε το δικαίωμα, στα πλαίσια της μέγιστης δυνατής προβολής μας, να εμαφνίσουμε τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας και σε άλλα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα (όπως, για παράδειγμα, στο eBay ή παρόμοιες online και offline υπηρεσίες). Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν οπουδήποτε η Εν Καρπώ εμφανίζεται ως πωλητής και υπάρχει αναρτημένο το παρόν, εκτός αν αναιρούνται από άλλους όρους (π.χ. τους γενικούς όρους χρήσης ενός ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος, όπως το eBay).

 1. Χρησιμοποιώντας το www.enkarpo.gr

Κατά τη διάρκεια περιήγησης ή χρήσης των Υπηρεσιών μας δεσμεύεστε να μην:

 • Παραβιάζετε καμία νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων
 • Χρησιμοποιείτ τις Υπηρεσίες αν δεν είστε ικανός να καταρτίσετε συμβάσεις δεσμευτικής ισχύος (για παράδειγμα, αν είστε κάτω των 18 ετών) ή αν ισχύει σε βάρος σας προσωρινή ή διαρκής παύση του δικαιώματος χρήσης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών και εργαλείων μας
 • Αφήνετε απλήρωτα εμπορεύματα που αγοράστηκαν από εσάς
 • Λειτουργείτε κακόβουλα σε σχέση με τυχόν μηχανισμούς σχολίων και αξιολόγησης που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες μας
 • Μεταφέρετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή μας
 • Χρησιμοποιήσετε κατά κανένα τρόπο την πλατφόρμα μας ή στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτή για τη διανομή spam, κακόβουλης ή μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, chain letters ή εμπορικών πυραμίδων
 • Μεταδώσετε ιούς ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν την ιστοσελίδα ή τους χρήστες της
 • Χρησιμοποιήσετε bots, spider, scraper, ή παρόμοια data mining tools, data gathering και extraction tools ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός αν υπάρχει η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εν Καρπώ
 • Παρεμβαίνετε στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας ούτε να επιβαρύνετε υπέρμετρα και δυσανάλογα την τεχνική υποδομή μας
 • Προβαίνετε σε οποιουδήποτε είδους εξαγωγή πληροφοριών κατά παράβαση νόμων και κανονισμών παρά μόνο σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς και περιορισμούς
 • Καταπατάτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, ηθικά, δικαιώματα φήμης, δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Εν Καρπώ. Ορισμένες, αλλά όχι όλες, οι ενέργειες που αποτελούν τέτοιου είδους παράβαση είναι η αναπαραγωγή, η προβολή, η διανομή, η αντιγραφή, η αποκωδικοποίηση, η αποσυναρμολόγηση, η αντιγραφή ή παράγωγη παραπλήσιου υλικού σε σχέση με το περιεχόμενο του ιστοτόπου που ανήκει στην Εν Καρπώ ή οποιονδήποτε άλλο
 • Παραβαίνετε πνευματική δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ούτε να αναρτάτε περιεχόμενο που δεν ανήκει στην κυριότητά σας
 • Εμπορεύεστε καμία εφαρμογή της Εν Καρπώ ή πληροφορία ή λογισμικό εκτός αν διαθέτετε ειδική προς αυτό το σκοπό άδεια από την Εν Καρπώ
 • Συλλέγετε ή συγκεντρώνετε πληροφορίες που ανήκουν σε άλλους χρήστες χωρίς τη συγκατάθεσή τους
 • Υπονομεύετε τεχνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε ότι με οποιονδήποτε τρόπο χρησμοποιείτε κακόβουλα το διαδικτυακό τόπο της Εν Καρπώ και τις Υπηρεσίες μας, μπορούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και ανεξάρτητα από άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να περιρίσουμε, αναστείλουμε ή διαγράψουμε το λογαριασμό χρήστη σας και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, να διαγράψουμε ή περιορίσουμε την προσβασιμότητα δημοσιευμένου περιεχομένου, διαγράψουμε τυχόν ιδιαίτερα προνόμια που υπάρχουν στο λογαριασμό χρήστη σας όπως εκπτώσεις, καθώς και να πάρουμε άλλα τεχνικά και/ή νομικά μέτρα για να περιορίσουε τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Μπορούμε να ακυρώσουμε μη επαληθευμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς χρηστών που παρέμειναν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να αναστείλουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας. Επιπρόσθετα, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή τερματίσουμε τη διαθεσιμότητα όλων ή μέρους των υπηρεσιών μας προς οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

 1. Χρεώσεις

Τα ποσά που χρεώνουμε για τη χρήση των Υπηρεσιών ή την αγορά των Προϊόντων μας υπάρχουν σε εμφανή σημεία στις σελίδες του ιστοτόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ποτέ όμως κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς εκτός αν πρόκειται για προσφορές ή αναπροσαρμογές που μπορεί να οδηγήσουν σε φθηνότερες χρεώσεις.

Κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο πληρωμής από αυτές που είναι κάθε στιγμή διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να εξοφλήσετε το σύνολο των εκκρεμών χρεώσεων για τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε επιλέξει μέχρι την προθεσμία που εμφανίζεται κάθε φορά στα μηνύματα επιβεβαίωσης και οδηγιών που θα λάβετε σε σχέση με την επιχειρούμενη αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αν η μέθοδος πληρωμής που επιλέξετε δεν οδηγήσει σε επιτυχή εξόφληση του ποσού χρεώσης, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράξουμε το οφειλόμενο ποσό από τυχόν άλλες μεθόδους πληρωμές που μπορεί να έχετε αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Εν Καρπώ ενδέχεται να προβεί σε κοινοποίηση εκκρεμών οφειλών σας σε υπηρεσίες ελέγχου πιστοληπτικής αξιοπιστίας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πιστοληπτική σας εικόνα.

 1. Προϋποθέσεις αγορών

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν, συμφωνείτε ότι:

 • Είστε υπεύθυνοι να διαβάσετε την πλήρη περιγραφή της καταχώρησης του προϊόντος πριν προβείτε στην αγορά του
 • Προβαίνετε στη σύναψη μιας δεσμευτικής σύμβασης αγοράς ενός προϊόντος όταν παραγγέλνετε το προϊόν.
 1. Περιεχόμενο του ιστοτόπου

Ως προμηθευτής, όταν παρέχετε περιεχόμενο μέσω του ιστοτόπου μας, παραχωρείτε στην Εν Καρπώ μη αποκλειστικά, παγκόσμια, μη αιρετά, δωρεάν και μεταβιβάσιμα πνευματικά δικαιώματα επί του υλικού που μας παραχωρείτε για χρήση προς το σκοπό της παροχής, επέκτασης και προώθησης των Υπηρεσιών μας, σε όλα τα γνωστά μέσα τώρα και στο μέλλον. Με βάση το κάθε στιγμή ισχύον δίκαιο, παραιτείστε του δικαιώματός σας να ασκήσετε τυχόν πνευματικά σας δικαιώματα εναντίον της Εν Καρπώ, των συνεργατών μας ή προστηθέντων σε σχέση με τη χρήση του υλικού που παραχωρείτε, σε εμάς ή αυτούς, και τη χρήση του για την παροχή, επέκταση και προώθηση των υπηρεσιών μας.

Δηλώνετε και πιστοποιείτε ότι, για όλο το υλικό που μας παραχωρείτε, διατηρείτε όλα τα σχετικά δικαιώματα και, επομένως, μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Δεσμεύεστε, επίσης, ότι όλο το υλικό που μας παραχωρείτε είναι ακριβές και αυθεντικό. Καθώς και ότι η χρήση του (κατά πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο) από εμάς, τους χρήστες μας ή τρίτους συμβαλλόμενους με εμάς, και σε συμφωνία των παρότων Όρων Χρήσης δεν αντιβαίνει τώρα ή στο μέλλον σε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Η Εν Καρπώ αποποιείται οποιασδήποτε τέτοιας ευθύνης για περιεχόμενο που προέρχεται από προμηθευτές της ή τρίτους.

Στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να εμφανίζονται πληροφορίες για προϊόντα (περιλαμβανομένων εικόνων, περιγραφών και χαρακτηριστικών) που είτε προέρχονται από τρίτους είτε αφορούν προϊόντα δικής μας παραγωγής. Στις περιγραφές αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται στοιχεία που προστατεύονται δυνάμει πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων. Δεσμεύεστε να μην παραποιείτε τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο που να δημιουργείτε παράγωγο υλικό από το υλικό των ιστοσελίδων μας.

Η επωνυμία ‘Εν Καρπώ΄και άλλα σχέδια, λογότυπα και φράσεις που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα ή άλλες χώρες. Απαγορεύεται ρητά η χρήση τους χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εν Καρπώ.

 1. Άδεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας – καταγραφή επικοινωνιών – ανάλυση περιεχομένου μηνυμάτων

Η Εν Καρπώ μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας με ηχογραφημένα ή γραπτά μηνύματα σε τηλεφωνικούς αριθμούς που μας έχετε παραχωρήσει με σκοπό:

 • Να σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού σας
 • Να επολύσει σε συνεργασία μαζί σας τυχόν προβλήματα του λογαριασμού σας
 • Να διευθετήσει τυχόν παράπονα σας
 • Να εισπράξει ενδεχόμενες οφειλές
 • Να προβεί σε τυχόν ενέργειες απαραίτητες για την τήρηση όσων συμφωνούνται μεταξύ μας στα πλαίσια των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Εν Καρπώ μπορεί επίσης να έρθει σε επικοινωνία μαζί  σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς τηρώντας κάθε φορά τους όρους που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Ορθής Χρήσης Δεδομένων του ιστοτόπου μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ενημερώσετε για την αλλαγή των προτιμήσεών σας.
 1. Δηλώσεις αποποίησης – περιορισμός ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες μας να είναι ασφαλείς, να λειτουργούν με ακρίβεια και χωρίς κινδύνους για τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη λειτουργία ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας καθώς μπορεί να υπάρχουν λόγοι που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων μας που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας.

Δηλώνετε υπεύθυνα ότι κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας με δική σας ευθύνη και ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Επιπλέον, σε τήρηση των ισχύοντων νόμων, δεν είμαστε υπεύθυνοι και συμφωνείτε να μη μας θεωρήσετε υπαίτιους για τυχόν βλάβες ή απώλειες (περιλαμωανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας χρημάτων, φήμης, κερδών, άλλων άυλων αγαθών ή άλλων ειδικών, έμμεσων ή τυχαίων ζημιών) που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από:

 • Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης σας των Υπηρεσιών μας
 • Την τιμολόγηση, τις διαδικασίες αποστολής ή άλλες οδηγίες που δίνονται από την Εν Καρπώ
 • Καθυστερήσεις ή διακοπές της Υπηρεσίας μας
 • Ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να σας επηρεάσει κατά την πρόσβαση ή σύνδεση με τις Υπηρεσίες μας
 • Παροδικές διακοπές, λάθη ή ανακρίβειες σε κάποιες από τις Υπηρεσίες μας
 • Ζημιά σε συσκευές μέσω των οποίων χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας
 • Περιστολή ή κλείδωμα του λογαριασμού σας.
 1. Απαλλαγή από ευθύνη

Δέχεστε να μας απαλλάξετε, τους ίδιους και κάθε τρίτο συνεργάτη ή υποκατάστημά μας καθώς και το προσωπικό αυτών, από κάθε αξίωση ή απαίτηση, περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων, που μπορεί να αρθεί από οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας δική σας παράβασης των όρων ττηςπαρούσας Πολιτικής Χρήσης, της κακής χρήσης των υπηρεσιών μας εκ μέρους σας ή τυχόν παραβάσεων του νόμου και των δικαιωμάτων τρίτων στις οποίες μπορεί να προβείτε.

 1. Νομικές διαφορές και επίλυσή τους

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΠΩ.

Εσείς και η Εν Καρπώ συμφωνείτε ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία που προκύπτει ανάμεσά μας (καθώς και ανάμεσα σε εσάς και υπαλλήλους της Εν Καρπώ) η οποία σχετίζεται με την παρούσα Πολιτική Χρήσης, τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσίων μας, τις ενέγειες της Εν Καρπώ και των προστηθέντων της ή τα προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζετε από αυτό τον ιστότοπο, θα επιλύονται με βάσει το ελληνικό δίκαιο.

Εκτός αν υπάρξει διαφορετική, ρητή συμφωνία μεταξύ μας, οποιαδήποτε διαφορά ανακύχει ανάμεσα σε εσάς και την Εν Καρπώ πρέπει να υπάγεται αποκλειστικά στη δικαστική κρίση αρμόδιου δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πολιτική πληρωμών, αποστολών, επιστροφών και επιστροφής χρημάτων 

 1. Πληρωμές

Αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου μας διασφαλίζονται μέσω γνωστών εταιριών για την πραγματοποίηση διαδικτυακών συαναλλαγών, όπως για παράδιγμα, η PayPal και η Shopify. Όλες οι πρσωπικές πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών διακινούνται μέσω των ασφαλών συνδέσεων των PayPal και Shopify. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παραχωρείτε στα πλαίσια της διαδικασίας πληρωμής δε μοιράζονται ούτε διανέμονται ούτε πωλούνται σε τρίτους.

 1. Χρόνος παράδοσης

Ολοκληρωμένες και εξοφλημένες παραγγελίες παραδίδονται κατά μέσο όρο σε 3 εργάσιμες μέρες αφού παραλάβουμε την πληρωμή. Ωστόσο, η χρονική αυτή εκτίμηση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας. Η Εν Καρπώ δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις κατά την παράδοση της παραγγελίας. Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική παραγγελία σας αποδέχεστε την πιθανότητα να υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την παράδοσή της οι οποίες οφείλονται στη συνεργαζόμενη με εμάς εταιρία μεταφορών.

 1. Απωλεσθέντα ή κατεστραμμένα προϊόντα

Η Εν Καρπώ μπορεί να διαθέσει στον πελάτη μετά από αίτημά του τον αριθμό αποστολής της παραγγελίας και τα στοιχεία επικοινωνίας της ταχυμεταφορικής εταιρίας που έχει αναλάβει προς παράδοση την εκάστοτε παραγγελία. Μόλις λάβετε γνώση των παραπάνω στοιχείων εναπόκειται σε εσάς να έρθετε σε επαφή με την ταχυμεταφορική εταιρία. Η Εν Καρπώ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για αποστολές που τυχόν χαθούν με υπαιτιότητα της εταιρίας παράδοσης.

 1. Επιστροφή προϊότων και πίστωση χρημάτων

Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας σας δεν είναι της αρεσκείας σας ή παρατηρείτε σε αυτά ατέλειες, μπορείτε να τα επιστρέψετε εντός 7 ημερών από την ημέρα που παραδόθηκαν σε εσάς αρχίζοντας από την ημέρα που έγινε η παράδοση στα χέρια σας από τη μεταφορική εταιρία, όπως αυτή αποδεικνύεται στο σχετικό παραστατικό. Η επιστροφή γίνεται με δικά σας έξοδα ενώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε είτε την αποστολή νέων προϊόντων του ίδιου είδους είτε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

Σε περίπτωση που στα παραληφθέντα προϊόντα υπάρχουν εμφανή σημάδια αλλοίωσης, σας παρακαλούμε ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου η αντικατάστασή τους ή η πίστωση του τιμήματος στο λογαριασμό σας να γίνει χωρίς άλλη δική σας οικονομική επιβάρυνση.

 

 

Πολιτική διαχείρισης δεδομένων

Αυτή η πολιτική διαχείρισης δεδομένων ισχύει όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της αςτοσελίδας/εφαρμογής μας (όπως περιγράφονται στους Όρους Χρήσης). Προσφέρουμε στους χρήστες μας μια σειρά επιλογών σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τη χρήση και το διαμοιρασμό οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά και είναι παραμετροποιήσιμες στην παρούσα πολιτική διαχείρισης δεδομένων, στην πολιτική για τα αρχεία cookies και στις  Ρυθμίσεις στη σελίδα διαχείρισης προφίλ κάθε χρήστη.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Για το σύνολο των δεδομένων που παράγονται και συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στις Υπηρεσίες μας, η Α.ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Ως επισκέπτης ή χρήστης των Υπηρεσιών μας, η συλλογή, χρήση και ο διαμοιρασμός των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης (η οποία περιλαμβάνει την πολιτική διαχείρισης cookies και τυχόν άλλες συμβάσεις που παρατίθενται εδώ) καθώς και τις μελλοντικές τους τροποποιήσεις.

 1. Τροποποιήσεις

Η Εν Καρπώ (‘εμείς’ ή ‘εμάς’) μπορεί να τροποιεί αυτή την Πολιτική Διαχείρισης και, σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, δεσμευόμαστε να παρέχουμε έγκαιρη προς αυτό ενημέρωση μέσω των Υπηρεσιών μας ή με άλλα μέσα, προκειμένου να έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις αλλαγές πριν αυτές τεθούν σε ισχύ. Αν αντιτίθεστε σε οποιαδήποτε αλλαγή, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

Αποδέχεστε ότι η εκ μέρους σας συνέχιση χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση εκ μέρους μας αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης σημαίνει ότι η συλλογή, χρήση και ο διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων θα υπόκεινται στην τροποποιημένη Πολιτική Διαχείρισης.

 1. Τι δεδομένα συλλέγουμε

3.1.  Δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας οι ίδιοι

Εγγραφή χρήστη

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας θα χρειαστεί να μας παρέχετε δεδομένα μεταξύ των οποίων το όνομά σας, η διεύθυνση e-mail και/ή το κινητό σας τηλέφωνο καθώς και ένας κωδικός πρόσβασης (password). Τη στιγμή που πραγματοποιείτε την πρώτη αγορά, θα πρέπει να καταχωρήσετε έγκυρα δεδομένα χρήσης (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας) και τιμολόγησης.

Δημοσίευση και ανάρτηση

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν προχωρείτε σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή δημοσίευση στις Υπηρεσίες μας, για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε κάποια φόρμα ή ερωτηματολόγιο, όταν απαντάτε σε κάποια έρευνα ή όταν επιλέγετε ποσότητα σε κάποιο από τα προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσετε ή να αναρτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Ωστόσο, αν δεν το πράξετε, υπάρχει περίπτωση να έχετε περιορισμένη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών μας.

3.2. Δεδομένα από τρίτους

Συνεργάτες

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα μέσω συνεργατών μας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους, για παράδειγμα σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας αποστολής παραγγελιών προς εσάς.

Σχετικές εταιρίες και υπηρεσίες

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δικτύων όπως το Facebook ή το eBay στα οποία μπορεί να διατηρούμε παρουσία.

3.3. Χρήση των υπηρεσιών

Καταγράφουμε δεδομένα χρήσης όταν επισκέπτεστε ή άλλως χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, περιλαμβανομένων των ιστοσελίδων, εφαρμογών και κάθε υποστηρικτικής πλατφόρμας (π.χ. ενδεχόμενα plugins), παραδείγματος χάριν όταν βλέπετε ή κάνετε κλικ σε περιεχόμενο ή διαφημίσεις (στις ιστοσελίδες μας ή σε εφαρμογές μας) ή όταν πραγματοποιείτε μια αναζήτηση. Χρησιμοποιούμε, επίσης, στοιχεία ταυτοποίησης, cookies, πληροφορίες συσκευών και διευθύνσεις IP προκειμένου να σας ταυτοποιήσουμε και να σας δώσουμε πρόσβαση στα συστήματά μας.

3.4. Cookies, web beaconsκαι παρεμεφερείς τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τενολογίες (π.χ., web beacons, pixels, ad tags και δεδομένα ταυτοποίησης συσκευών) για να ταυτοποιήσουμε εσάς και/ή τις συσκευές σας, εντός, εκτός και σε όλες τις πλατφόρμες από τις οποίες είναι προσβάσιμες οι Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies από τις επιλογές ελέγχου του προγράμματος περιήγησης σας ή με άλλα εργαλεία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που καταγράφουν τη συμπεριφορά ας σε ιστοσελίδες τρίτων με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων.

3.5. Η συσκευή και η τοποθεσία σας

Όταν επισκέπτεστε ή φεύγετε από τις Υπηρεσίες μας λαμβάνουμε γνώση τόσο του δικτυακού τόπου στον οποίο βρισκόσασταν προηγουμένως όσο και αυτού στον οποίο πηγαίνετε στη συνέχεια. Λαμβάνουμε, επίσης, πληροφορίες για τη διεύθυνση IP σας, τον proxy server, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το λογισμικό πλοήγησης, τα πρόσθετα (add-ons), τις αναγνωριστικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας καθώς και/ή τον πάροχο σύνδεσης στο διαδίκτυο ή τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας από κινητή συσκευή, αυτή θα μας αποστείλει δεδομένα για την τοποθεσία σας βάσει των ρυθμίσεων της.

3.6. Άλλες περιπτώσεις

Οι υπηρεσίες μας είναι δυναμικές και συχνά εισάγουμε νέα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να απαιτούν τη συλλογή νέων πληροφοριών. Αν, ως συνέπεια των παραπάνω αλλαγών, προβούμε σε συλλογή ουσιαστικά διαφορετικών προσωπικών δεδομένων ή διαφοροποιηθεί ουσιωδώς ο τρόπος που κάνουμε χρήση αυτών, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να προβούμε σε ανάλογη τροποοποίηση της παρούσας Πολιτικής.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από το ποιες από τις Υπηρεσίες μας χρησιμοποείτε, πώς τις χρησιμοποιείτε και τις επιλογές που πραγματοποιείτε στις Ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας για εσάς για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας προσωποποιημένες, δυνητικά και με τη βοήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης που χρησιμοποιούμε, προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να είναι κατά το δυνατόν πιο προσαρμοσμένες και χρήσιμες σε εσάς και τις ανάγκες σας.

4.1. Υπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να επιτρέψουμε την πρόσβαση και να καταστήσουμε κάθε φορά εφικτό σε σας να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας.

4.2.  Επικοινωνίες

Ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή μαζί μας με email, μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, ειδοποιήσεις αναρτημένες στις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές μας και με άλλους τεχνικά εφικτούς τρόπους μέσω των Υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένων γραπτών μηνυμάτων και άμεσων ειδοποιήσεων (push notifications). Μπορεί να σας αποστείλουμε μηνύματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών μας, θέματα ασφάλειας ή άλλες παρεμφερείς πληροφορίες. Ενδέχεται να αποστείλουμε επίσης μηνύματα σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, για πιθανές ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα, υπενθυμίσεις, προτάσεις για παρόμοια προϊόντα και προωθητικά μηνύματα από εμάς ή τους συνεργάτες μας. Όλα τα παραπάνω γίνονται μόνο με βάση τις σχετικές προτιμήσεις που καταγράφονται στο προφίλ σας και τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι δε μπορείτε να αρνηθείτε τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων από εμάς, όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας ή ανακοινώσεις με νομικές συνέπειες για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι χρήστες των Υπηρεσιών μας.

4.3. Διαφήμιση

Στέλνουμε στοχευμένες (και καταγράφουμετην απόδοσή τους) διαφημίσεις σε επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών μας εντός και εκτός των πλατφορμών μας, απευθείας ή μέσω μιας σειράς συνεργατών, χρησιμοποιώντας τα κάτωθι δεδομένα, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά:

 • Δεδομένα από διαφημιστικές τεχνολογίες και εφαρμογές εντός ή εκτός των Υπηρεσιών μας, όπως web beacons, pixels, ad tags, cookies και device identifiers
 • Πληροφορίες που παρέχονται από τα μέλη μας (π.χ. προφίλ χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση και στοιχεία πληρωμής)
 • Δεδομένα από τη χρήση των Υπηρεσιών μας (π.χ. ιστορικό αναζήτησης, περιεχόμενο που επισκεφθήκατε, βίντεο ή φωτογραφίες που είδατε, κλικ που κάνατε σε διαφημιστικές αναρτήσεις κλπ.)
 • Πληροφορίες από συνεργάστες διαφημιστές και διαφημιστικές εφαρμογές και
 • Πληροφορίες που προκύπτουν από την αξιολόγηση των δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω (π.χ. αναζήτηση ονομάτων ή αντωνυμίων προκειμένου να συμπεράνουμε το φύλο των χρηστών των Υπηρεσιών μας).

4.4. Marketing – υπηρεσίες προώθησης

Χρησιμοποιούμε δεδομένα των χρηστών μας για αποστολή προωθητικών μηνυμάτων και αναγγελία νέων υπηρεσιών με στόχο την άυξηση της προσέλευσης και χρήσης των Υπηρεσιών μας.

4.5. Εξελίσσοντας τις υπηρεσίες μας

Βελτίωση υπηρεσιών

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα, περιλαμβανόμεων αξιολογήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να διεξάγουμε έρευνα για την παραπέρα βελτίωση των υπηρσιών μας, με στόχο να προσφέρουμε σε εσάς και άλλους χρήστες μια καλύτερη, πιο άρτια σχεδιασμένη εμπειρία χρήσης και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Έρευνες

Ψηφοφορίες και έρευνες γνώμης μπορεί να διεξάγονται απευθείας από εμάς ή από άλλους μέσω των Υπηρεσιών μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές και διατηρείτε ανά πάσα στιγμή επιλογές ως προς το εύρος των πληροφοριών που δίνετε. Μπορείτε, τέλος, ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τέτοιου είδους αιτήματα εκ μέρους μας.

4.6. Εξυπηρέτηση πελατών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας (περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας) προκειμένου να ερευνήσουμε, να απαντήσουμε ή να διευθετήσουμε παράπονά σας και προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας (π.χ. ατέλειες της ιστοσελίδας ή εφαρμογής μας).

4.7. Ανώνυμα στατιστικά

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παράξουμε και ενδεχομένως να μοιραστούμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που δεν οδηγούν σε ταυτοποίησή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για να εξάγουμε στατιστικά σχετικά με τα μέλη μας, τις καταναλωτικές τους προτιμήσεις, τις φορές που τους εμφανίστηκαν καθώς και τις φορές που έκαναν κλικ σε διαφημιστικά μηνύματα ή για να εξάγουμε δημογραφικά δεδομένα των επισκπετών μας που θα μας βοηθήσουν στη βελτίωση των Υπηρεσιών μας.

4.8. Ασφάλεια και έρευνες

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας (περιλαμβανομένων των επικοινωνιών σας μαζί μας) αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας να ερευνήσουμε ενδεχόμενη απάτη ή άλλες παραβάσεις των Όρων Χρήσης ή άλλων όρων που διέπουν τη σχέση μας μαζί σας.

 1. Πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

5.1. Υπηρεσίες τρίτων

Αυστηρά σε συνάρτηση με τις επιλογές σας, άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εφόσον επιλέξετε να συνδέσετε το λογαιασμό σας με άλλες υπηρεσίες (π.χ. Paypal), προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γίνουν προσβάσιμα από αυτές.

5.2. Σχετικές υπηρεσίες

Θα κοινοποιήσουμε, όπου χρειάζεται, τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας ή παρόχους προκειμένου να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά δεδομένα που έχετε διαθέσει προς εμάς μέσω των διαφόρων υπηρεσιών που καλύπτει η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης προκειμένου να κάνουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερες για εσάς. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε τη διεύθυνσή σας στην ταχυμεταφορική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε προκειμένου να καταστεί εφικτό να παραδοθούν τα προϊόντα σας.

5.3. Άλλες υπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε διάφορες υπηρεσίες τρίτων προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας (π.χ. συντήρηση, ανάλυση, πληρωμές, εντοπισμός απάτης, marketing και διαφημιστική προώθηση). Οι πάροχοι αυτοί θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας αλλά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν προς εμάς και με την υποχρέωση να μη μεταβιβάζουν σε κανέναν άλλο τις πληροφορίε σας ούτε να τις χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

5.4. Κοινοποίηση δεδομένων λόγω νόμιμης αιτίας

Είναι πιθανό να χρειαστεί να παραχωρήσουμε πληφορορίες σχετικά με εσάς αν αυτό απαιτείται από το νόμο, βάσει εντάλματος ή άλλης νομικής διαδικασίας ή αν, καλή τη πίστη, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για

 1. Τη διερεύνηση, αποτροπή ή αντιμετώπιση εκτιμώμενης ή υπαρκτής παράνομης δράσης ή προκειμένου να συνδράμουμε νόμιμες υπηρεσίες καταστολής
 2.  Να διασφαλίσουμε την εφαρμογή συμφωνιών που έχουμε συνάψει μαζί σας
 3. Να ερευνήσουμε και να υπερασπιστούμε την επιχείρησή μας εναντίον αξιώσεων τρίτων
 4. Να προστατέψουμε την ασφάλεια και την αρτιότητα των Υπηρεσιών μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τέτοιας φύσης αιτήματα αν διατηρούμε την πεποίθηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι είναι πολύ ευρέα, αόριστα ή στερούνται νόμιμης αιτίας. Ωστόσο, δε δεσμευόμαστε να διερευνήσουμε αναλυτικά κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

5.5. Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή μεταβίβαση επιχείρησης

Ενδέχεται, επίσης, να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια μιας αγοράς, συγχώνευσηςή αλλαγής στο ιδιοκτησιακό μας καθεστώς ή κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο για κάτι από τα παραάνω. Κάθε επόμενη οντότητα που μπορεί να εξαγοράσει το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αλλά μόνο με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή την Πολιτική Δαιχείρισης δεδομένων εκτός αν καταστεί διαφορετική συμφωνία μεταξύ σας.

 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

6.1. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε ταδεδομένα σας όσο ο λογαριασμός χρήστη σας είναι ενεργός ή για όσο απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Αυτά μπορεί να είναι δεδομένα που οι ίδιοι ή άλλοι παραχώρησαν για εσάς και δεδομένα που παράγονται ή προκύπτουν από τη χρήση των υπηρσιών μας. Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε σποραδικά μόνο τις υπηρεσίες μας, μπορεί να διατηρούμε πληροφορίες για εσάς και να κρατήσουμε ενεργό το λογαριασμό σας μέχρι να αποφασίσετε να τον καταργήστε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με εσάς σε ανώνυμη μορφή.

6.2. Δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στα δεδομένα σας

Παρέχουμε διάφορες επιλογές σχετικά με τη συλλογή, χρήση και το διαμοιρασμό των δεδομένων σας, από τη διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων που διατηρούμε στο λογαριασμό χρήστη σας μέχρι την ενεργοποίηση εργαλείων για να επιλέξετε την παραλαβή ή μη διαφημιστικών μηνυμάτων και άλλων επικοινωνιών. Σας παρέχουμε ρυθμίσεις μέσω των οποίων είναι εφικτό να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς.

Συγκεκριμένα, για τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας ισχύον οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Διαγραφή δεδομένων: μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας (π.χ. αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή Υπηρεσιών προς εσάς).
 • Αλλαγή ή διόρθωση δεδομένων: μπορείτε να τροποποιήσετε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του λογαριασμού χρήστη σας. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να αλλάξουμε, ενημερώσουμε ή διορθώσουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν είναι ανακριβή.
 • Ένσταση ή περιορισμός στην επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας: μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. στην περίπτωση που έχουμε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ορισμένα από αυτά) ή να περιορίσουμε τη χρήση τους (π.χ., αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή διατηρούνται παράνομα).
 • Δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα ή να πάρετε τα δεδομένα σας σε αντίγραφο: μπορείτε να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων το οποίο θα σας παρασχεθεί σε μέσο κατάλληλο για ανάγνωση από λογισμικό.

Οι επισκέπτες μας μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πώς να υποβάλλουν τα παραπάνω αίτήματα ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας . Τα αιτήματά σας θα αξιολογούνται πάντοτε σε συνάρτηση με το κατά το χρόνο εκείνο ισχύον δίκαιο.

6.3. Κλείσιμο λογαριασμού

Αν επιλέξετε να κλείσετε το λογαριασμό σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα πάψουν να είναι ορατά όπου αυτό συνέβαινε στις πλατφόρμες των Υπηρεσιών μας μέσα σε 24 ώρες. Κατά κανόνα, διαγράφουμε τα δεδομένα κλεισμένων λογαριασμών εντός 30 ημερών από το κλείσιμο του λογιαριασμού, με την εξαίρεση όσων αναφέρονται κάτωθι.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και αφού κλείσετε το λογαριασμό σας αν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με άλλες νομικές μας δεσμεύσεις (περιλαμβανόνων ενταλμάτων από δημόσιες αρχές), να ανταποκριθούμε σε άλλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές, να διατηρήσουμε την ασφάλεια, να εμποδίσουμε φαινόμενα απάτης και κακοβουλης χρήσης, να επιτύχουμε την εφαρμογή των Όρων Χρήσης ή να ανταποκριθούμε σε αιτήματα διαγραφής σας από μελλοντικά προωθητικά μηνύματα εκ μέρους μας. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας τα δεδομένα που διατηρούμε είναι αποπροσωποποιημένα.

Πληροφορίες που μπορεί να μοιραστήκατε με άλλους (π.χ. μέσω απευθείας επικοινωνίας μέσω email) θα πραμείνουν ορατά μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας και οι ίδιοι δε μπορούμε να ελέγξουμε αν άλλοι έχουν τυχόν αντιγράψει δεδομένα σας που οι ίδιοι είχατε καταστήσει ορατά στις πλατφόρμες των Υπηρεσιών μας.

 1. Άλλες σημαντικές πληροφορίες

7.1. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά πρότυπα ασφάλειας για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας, όπως το HTTPS. Ελέγχουμε τακτικά τα συστήματά μας για πιθανά ευάλωτα σημεία και επιθέσεις. Ωστόσο, δε μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μας αποστέλλετε. Δεν υπάρχει καμία πλήρης διάσφαλιση ότι τα δεδομένα σας δε θα γίνουν ορατά, προσβάσιμα, δε θα τροποποιηθούν ή καταστραφούν ως συνέπεια μιας επίθεσης ενάντια στα φυσικά, τεχνικά ή διαχειριστικά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε.

7.2. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας εντός και εκτός Ελλάδας και βασιζόμαστε πάντοτε σε νόμιμους μηχανισμούς προκειμένου να τα μεταφέρουμε εκτός συνόρων. Τρίτες χώρες στις οποίες μπορεί να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν σε ισχύ νόμους με ουσιώδεις διαφορές και πιθανώς με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα σας από τη χώρα στην οποία κατοικείτε εσείς.

7.3. Νόμιμες βάσεις για επεξεργασία

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νόμιμη αιτία προς αυτό. Νόμιμες βάσεις για επεξεργασία είναι η συγκατάθεση (όπου έχει αποκτηθεί σύννομα), η εκτέλεση σύμβασης (στα πλαίσια της οποίας η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη (για παράδειγμα, για να σας παραδοθούν αγαθά που έχετε αγοράσει) και η προάσπιση ζωτικών συμφερόντων.

Όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ή να αναιρέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή και όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον, έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε αντίρρηση. Αν έχετε απορίες σχετικά με τις νομιμοποιητικές βάσεις βάσει των οποίων συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Δεδομένων μας από εδώ .

7.4. Απευθείας διαφήμιση και μη καταγραφή συμπεριφοράς

Δε μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό σας δεδομένο με τρίτους για σκοπούς απευθείας διαφήμισης χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

7.5. Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική διαείρισης, παρακαλούμε αρχικά ελάτε σε επαφή μαζί μας . Μπορείτε επίσης να μας αποστείλλετε ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση . Αν η επικοινωνία μαζί μας δεν οδηγήσει σε επίλυση του ζητήματός σας, μπορείτε να υποβάλλετε αναφορά στην ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Η αναφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της εταιρίας, την παράβαση που θεωρείτε ότι έχει τελεστεί, στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας και κατά πόσο θα θέλατε το περιεχόμενο της αναφοράς σας να κοινοποιηθεί προς την εταιρία που θεωρείτε ότι διέπραξε την παράβαση (δηλαδή, εμάς).