Γρηγορίου Λαμπράκη 165

Γρηγορίου Λαμπράκη 165

TK: 54352, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310909287